Bezplatný inzerát může podat každý člen České lékařské komory, a to v souvislosti s výkonem lékařského povolání. Každý inzerát musí obsahovat kontakt (telefonický i e-mailový). Zadavatel uvede, který kontakt si přeje zveřejnit. OS ČLK Olomouc si vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit v případech, kdy obsah nesouvisí s výkonem lékařského povolání nebo je v rozporu s dobrými mravy, atp. Inzeráty zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: olomouc@clkcr.cz. Po prověření bude Váš inzerát zveřejněn, zpravidla do 48 hodin po zaslání. Případné dotazy zasílejte na výše uvedený e-mail. Váš inzerát bude zveřejněn po dobu 60 dnů.

Nečlenové mají možnost podání hrazeného komerčího inzerátu. Bližší infromace na e-mailové adrese: olomouc@clkcr.cz.

 

Cena:

500,- Kč+DPH/ 1 měsíc

800,- Kč+DPH/ 2 měsíce

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH