OS Olomouc

Česká lékařská komora
okresní sdruženíOlomouc

Zabýváme se sdružováním lékařů a hájením jejich zájmů. Pořádáme konference. Zajišťujeme inzerci pro lékaře, která se týká hledání zaměstnání, nabídky ordinace, prodeje či koupě přístrojů a vybavení ordinací. Vydáváme časopis Tempus Medicorum.

Seznam členů

SEZNAM LÉKAŘŮ REGISTROVANÝCH V STAVOVSKÉ ORGANIZACI ČLK 

Informace zde

FORMULÁŘE

Informace zde

KONTAKTY

Informace zde
Přehled zpráv

Aktuality z ČLK OS Olomouc

 
Vzdělávací portál Vzdělávací portál ČLK, Vzdělávání lékařů na jednom místě Informace zde E - Learning Desítky e-learningových kurzů realizovaných předními odborníky v ČR. Informace zde Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme událost V NAŠEM ZDRAVOTNICTVÍi Webové stránky